• Alle skal alltid bruke brikke og bare en og en person skal gå inn døra samtidig. Døra skal lukkes for hver person som går inn. Dersom to personer går inn på samme brikke eller brikke blir missbrukt, vil abonementet bli stengt uten forvarsel.
  • Sko som er brukt ute er ikke lov å brukes inne på senteret. Sko skal taes av oppe i trappa og plasseres nede i hyllene.
  • Alle hantler og vekter skal legges/henges tilbake på riktig plass etter bruk.
  • Hantler og vekter skal ikke slippes hardt i gulvet.
  • Tung stønning og roping skal ikke forekomme.
  • Kritt/kalk er forbudt å bruke på senteret pga tilgrising.
  • Treningstøy skal være rent og uten sjenerende lukt.
  • Trening i bar overkropp osv er ikke tillatt.
  • Vis hensyn.